vlastní servisní portál

Spolupracujte se zákazníky a partnery z vašeho portálu, který vám umožní sledovat a optimalizovat vaše stroje ihned.

Portál IXON Cloud je dostupný kdykoli a kdekoli a lze jej plně přizpůsobit.

vše na jedné platformě

přehledné zobrazení

Spravujte všechny své stroje prostřednictvím IXON Cloudu do příslušných kategorií s konkrétními informacemi o každém stroji.

Vždy aktuální

Nový firmware i nastavení jsou automaticky odeslány do vašeho zařízení

Připojte jakékoli průmyslové zařízení

PLC, HMI, roboty, senzory, IP kamery a další zařízení lze připojit k IXON Cloudu přes IXrouter nebo IXagent.

Administrace

Nastavte svůj firemní design

Vyberte v portálu vaše firemní barvy, nahrajte své logo a posilte svou firemní identitu u vašich zákazníků.

Spravujte své licence a nastavení

Mějte přehled o svých aktivních licencích jako Cloud Logging a Cloud Notify a všech provedených úkonech ve vašem firemním účtu.

pokročilá správa uživatelů

Díky správě přístupu na základě rolí je možné nastavit skupiny a role v aplikaci správce. Můžete tak rozlišit mezi kolegy, zákazníky nebo servisními techniky a přiřadit práva, která odpovídají jejich roli.

IXON STUDIO

nekódovaná platforma

Vytvořte a na míru upravte svůj portál bez jakýchkoli zkušeností s vytvářením webu.

Snadná konfigurace

Nakonfigurujete přehled o strojích pro techniky, partnery nebo provozovatele.

Vizualizace a dashboardy

Vytvářejte různé dashboardy pro specifické uživatele pomocí široké škály již připravených widgetů. Kombinujte údaje z více strojů do jednoho dashboardu (OEE). Navrhujte a nahrajte své vlastní komponenty pomocí VueJS.

Uživatelé a jejich role

Snadný, avšak progresivní přístup ke stroji

Každému typu uživatele můžete poskytnout odpovídající přístup ke stroji a nástrojům. Vše je plně spravováno online s přístupem na základě nastavených rolí (RBAC).

Přizpůsobte si svůj vlastní servisní portál

Vytvořte si IXON Cloud jako svůj vlastní servisní portál strojů. Vytvořte vlastní náhledy, nastavte omezení přístupů ke stroji a posilte firemní identitu.

Získejte věrnost svých zákazníků

Poskytněte zákazníkům přístup k jejich strojům, aby získali přehled o jejich stavu a produktivitě.